SAPA DÖRR 2086

2086_systemThermo_86

Dörr 2086 grundar sig på en beprövad och stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. Dessa är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister. För optimal energiprestanda används Dörr 2086 SX med isolerstavar Sapa Thermo N9 i profilerna. Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås. Fals för glas och fyllning 20-56 (64) mm. Dörrarna kan enkelt anslutas till glasparti 3086.

 • Utföranden.  Enkeldörr, pardörr och mötesdörrar med eller utan sido- och överljus.
 • Personsäkerhet.  Kan fås med klämfri bakkant.
 • Lufttäthet. Stegvis utförande: oklassad, klass 2 (Plus), klass 4 (Extreme) enl. EN 12207.
 • Regntäthet. Stegvis utförande: oklassad, klass 4A (Plus), klass 9A (Extreme) enl. EN 12208
 • U-värde. Ner till 0,9 W/m²K (SX, helglasad, smalprofil, Ug=0,5 W/m²K, storlek 1230×2180 mm).
 • Ljudisolering.  Upp till Rw 44 dB (SX).
 • Skottskydd. Kan fås i skottskyddande klass C1- C3 enligt SS 22 44 29.

SAPA DÖRR 2074
system_2074

Vårt isolerade dörrsystem har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Karmprofilen utföres med fast alternativt utbytbart anslag. Yttre glasningslist är integrerad i profilen.

Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås. Dörrarna kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150, 5050 SG samt glaspartier 3074.

 • Utföranden. Enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar och vikdörrar med eller utan sido- och överljus.
 • Fixbeslag. Profil för fixbeslag finns.
 • Brytskydd. För utåtgående enkeldörr.
 • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.
 • Inbrottsskydd. Kan fås i inbrottsskyddande klass 1-2, enligt SS 81 73 45.
 • Brandskydd. Kan fås i brandteknisk klass E 30, EI 30 eller EI 60.
 • Skottskydd. Kan fås i skottskyddande klass C1- C3 enligt SS 22 44 29.

SAPA DÖRR 2074 DESIGNLIST
2074_design_1 2074_design_2 2074_design_3

Vårt isolerade dörrsystem har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Symmetriskt placerat glas med tre alternativa glasningslister: L-, fasad- eller rektangulär form.

Karmprofilen utföres med fast alternativt utbytbart anslag. Dörrbladsprofiler finns för smalprofillås. Dörrarna kan enkelt anslutas till vårt system för glaspartier 3074.

 • Utföranden. Enkeldörrar, pardörrar och mötesdörrar med eller utan sido- och överljus.
 • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.

SAPA DÖRR 2060
system_2060

Dörrsystemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 60 mm. Yttre glasningslist är integrerad i profilen för asymmetriskt placerat glas. Systemet har utbytbara anslag. Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås och med klämfri bakkant. Dörrarna kan enkelt anslutas till våra fasadsystem och glaspartier 3050, 3060, 4150, 5050 SG samt 3074.

 • Utföranden. Enkeldörrar, pardörrar och mötesdörrar med eller utan sido- och överljus.
 • Inbrottsskydd. Kan fås i inbrottskyddande klass 1-4, enligt SS 81 73 45.
 • Utbytbara anslag och brytskydd. Gör det enklare att reparera.
 • Brandskydd. Kan fås i brandteknisk klass E 30 alt. EI 30.
 • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.
 • Skottskydd. Kan fås i skottskyddande klass C1-C4 enligt SS 22 44 29.

SAPA DÖRR 2050 DESIGNLIST
2050_design_fasad2 2050_design_l2 2050_design_rekt2

Dörrsystemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm. Symmetriskt placerat glas med tre alternativa glasningslister: L-, fasad- eller rektangulär form.

Karmprofilen utföres med fast anslag. Dörrbladsprofiler för smallprofillås. Dörrarna kan enkelt anslutas till vårt system för glasväggar och glaspartier, 3050.

 • Utföranden. Enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar, vikdörrar med eller utan sido- och överljus.
 • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.

SAPA DÖRR 2050
system_2050

Dörrsystemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm. Yttre glasningslist är integrerad i profilen för asymmetriskt placerat glas. Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås och med klämfri bakkant. Dörrarna kan enkelt anslutas till vårt system för glasväggar och glaspartier, 3050.

 • Utföranden. Enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar, vik- och skjutdörrar med eller utan sido- och överljus.
 • Brandskydd. Kan fås i brandteknisk klass E 30.
 • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.

SAPA LOFTGÅNGSDÖRR 2074

2074_loftgang_3D

Loftgångsdörr 2074 är en enkeldörr med profildjup 74 mm och den är isolerad med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. Loftgångsdörren har anpassad karm och tröskel för dubbla tätningar runt hela dörrbladet. Dörren utförs med fyllning av limmad sandwichpanel som kan förses med brevinkast, dörröga och nyckeltub.

Dörren är avsedd som lägenhetsdörr till hus med loftgångar.

 • Inbrottsskydd. Kan fås i inbrottsskyddande klass 2 och 3, enligt ENV 1627.
 • Ljud. Uppfyller klass R’w 30 dB enligt SS 25267.
 • U-värde. 1,4 W/(m2K) i dimension 1085×2085 mm.

SAPA DÖRR 2074 I LÄTTVÄGG
2074_lattvagg_system

Vårt isolerade dörrsystem för lättvägg har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Karmprofilen är anpassad för rationellt montage i lättväggskonstruktioner av plåt och isolering. Insidan kompletteras med ett foder av specialanpassad aluminiumprofil för alternativa väggtjocklekar. Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås.

 • Utföranden. Enkeldörrar, pardörr.
 • Brytskydd. För utåtgående enkeldörrar.
 • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.

SAPA SKJUTDÖRR AUTOMATISK
2050_skjut_autom_big

Våra automatiska skjutdörrar 2050 bygger på en stabil grundkonstruktion med möjlighet till flera olika funktioner. Systemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm. De fasta partierna kan utföras i system 3050 eller 3074. Partiets karmöverstycke finns med olika profiler anpassade efter marknadens olika automatikbeslag.

 • Utförande. Enkeflyglig, dubbelflyglig, enkelflyglig teleskop och dubbelflyglig teleskop
 • Användningsområden. Entréer och inomhuspartier med stort trafikflöde samt vid passage med kundvagnar, barnvagnar m.m.
 • Automatik. Anpassas för funktion och kundens speciella önskemål. Se respektive automatikleverantör
 • Lås. Dörrbladet kan förses med lås i fram- och bakkant

SAPA VIKDÖRR 2074
2074_vik_big2

Våra vikdörrar 2074 bygger på en stabil grundkonstruktion med möjlighet till flera olika funktionstillägg. Profilerna är 74 mm djupa och är isolerade med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. Dörrbladen är sammankopplade med gångjärn på in- resp. utsida och hänger i överkant i rullbeslag. Öppning sker genom att dörrbladen viks samman in- alternativt utsidan till ett paket mot karmsida.

 • Utförande. Utåt- eller inåtgående vikdörrar där gångjärnens placering påvekrar vikdörrens utförande, Se mer om kombinationsmöjligheterna under Elevationer och detaljer
 • Användningsområde. Stabilt system som lämpar sig för stora öppningar i restauranger, cafeterior, butiker, vilor och kiosker mot det fria
 • Dimension. Dörrbladshöjd upp till 2500 mm och dörrbladsbredd max 1000 mm
 • Dörrbladsvikt. Max 75 kg

VÄLJ FÄRG OCH GLAS

Ytbehandling och Färg

Våra profiler kan anodiseras i 8 standardkulörer eller pulverlackeras enligt NCS-S och RAL-skalorna. Det finns även flera effektlacker med olika textur som tillval. Du kan även välja Decoral, en lackeringsprocess som överför ett mönster i lacken för att efterlikna t.ex. trä, marmor etc. Du kan dessutom välja olika kulör på insida och utsida.

Val av Glas

Beroende på komfort och energikrav finns flera alternativ, de profiler som rymmer 3-glas isolerrutor ger förstås mest frihet i glaslösningen. Det finns flera olika glas för funktioner som t.ex. personsäkerhet, inbrottsskydd, brandskydd, ljudreduktion, smutsavvisning, solskydd och energibesparing. Det går även att screentrycka på glas i olika mönster eller använda färgat glas.

Viktigt att tänka på
Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

 

image-8