SAPA FÖNSTER 1086 INÅTGÅENDE

1086_oppningsb_karnfyllThermo_86

Fönster 1086 grundar sig på en beprövad och stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. Dessa är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister. För optimal energiprestanda används Fönster 1086 SX med isolerstavar Sapa Thermo N9 i profilerna. Fals för glas 20-56 (64) mm. Fönster kan enkelt anslutas till glasparti 3086.

 • Utföranden.  Som singelfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast fönster.
 • Beslag.  Sido-, under-, över- eller undersidohängt.
 • Gångjärn.  Dolt eller synligt.
 • Lufttäthet.  Klass 4 enl. EN 12207.
 • Regntäthet.  Klass 9A enl. EN 12208.
 • U-värde.  Ner till 0,9 W/m²K (SX, öppningsbart, Ug=0,5 W/m²K, storlek 1230×1480 mm)
 • Ljudisolering.  Upp till Rw 45 dB.

 

SAPA FÖNSTER 1074 INÅTGÅENDE

1074_big
Vårt isolerade fönstersystem har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Fönsterbågar, karm och spröjsprofiler finns i flera bredder. Fönstret finns också i tilläggsisolerat utförande, 1074 TX, med cellplastisolering i profilerna. Fönstren kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150 och 3074.

 • Utföranden. Som singelfönster, mötesfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast fönster.
 • Beslag. Sido- under-, över- eller undersidohängt.
 • Fixbeslag. Fixspanjolett och fönsterbroms som sido-, under- eller överhängt.

SAPA FÖNSTER 1074 SX INÅTGÅENDE

1074_SX_big

Vårt extraisolerade fönstersystem (s.k. High Insulation) har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister med flerkammarsystem. Fönstret kan enkelt anslutas till vårt fasadsystem 4150 SX.

 • Utföranden. Som singelfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast fönster.
 • Beslag. Sido- under-, över- eller undersidohängt.
 • Inbrottskydd. Kan utföras som klass 2 enligt ENV 1627

SAPA FÖNSTER 1074 UTÅTGÅENDE

1074_ut_big

Vårt isolerade fönstersystem har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Fönsterbågar, karm och spröjsprofiler finns i flera bredder. Fönstret kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150 och 3074.

 • Utföranden. Som singelfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast fönster.
 • Fixbeslag. Sido- under- eller överhängt med fixbeslag. I sidhängt utförande även med fönsterbroms.

SAPA FÖNSTER 1074 BLOCKFÖNSTER

1074_block_big

Vårt isolerade blockfönster har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Karm och spröjsprofiler finns i flera bredder. Fönstret kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150 och 3074.

 • Utföranden. Som singelfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast fönster.
 • Beslag. Sido- under-, över- eller undersidohängt

SAPA FÖNSTER 1074 FÖNSTER I LÄTTVÄGG

1074_lattv_big

Vårt isolerade lättväggsfönster har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Karmprofilen är anpassad för rationellt montage i lättväggskonstruktioner av plåt och isolering. Insidan kompletteras med ett foder av specialanpassad aluminiumprofil för alternativa väggtjocklekar. Fönsterbågar och spröjsprofiler finns i flera bredder.

 

 • Utföranden. Som fasta och öppningsbara enheter och fönsterband
 • Beslag. Sido- under-, över- eller undersidohängt
 • Fixbeslag. Fixspanjolett och fönsterbroms som sido-, under- eller överhängt.

SAPA FÖNSTER 1105 UTÅTGÅENDE GLIDFÖNSTER

1105_big

Vårt isolerade utåtgående fönster 1105 har ett profildjup på 105 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 24 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna.
Utåtgående helt vändbart fönster med många funktioner och kombinationer som dolda beslag, dräneringar, droppblecksanslutning, barnsäkring och god isolering.

 • Utföranden. Som singelfönster, öppningsbart alternativt fast och som parti i kombination med öppningsbart och fast
 • Beslag. Vertikalt och horisontellt glidhängda samt som sido- under-, eller överhängt

SAPA FÖNSTER 1050 INÅTGÅENDE

1050_big

Oisolerade aluminiumprofiler för inåtgående fönster. Profildjupet är 50 mm.

 • Utföranden. Som singelfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast
 • Beslag. Sido- under- eller överhängt alternativt undersidohängt

VÄLJ FÄRG OCH GLAS

Ytbehandling och Färg

Våra profiler kan anodiseras i 8 standardkulörer eller pulverlackeras enligt NCS-S och RAL-skalorna. Det finns även flera effektlacker med olika textur som tillval. Du kan även välja Decoral, en lackeringsprocess som överför ett mönster i lacken för att efterlikna t.ex. trä, marmor etc. Du kan dessutom välja olika kulör på insida och utsida.

Val av Glas

Beroende på komfort och energikrav finns flera alternativ, de profiler som rymmer 3-glas isolerrutor ger förstås mest frihet i glaslösningen. Det finns flera olika glas för funktioner som t.ex. personsäkerhet, inbrottsskydd, brandskydd, ljudreduktion, smutsavvisning, solskydd och energibesparing. Det går även att screentrycka på glas i olika mönster eller använda färgat glas.

Viktigt att tänka på
Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

 

image-8